Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-,leverings- en betalingsvoorwaarden van Voormijnkleine.nl gevestigd te De Meern en ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht onder nummer 30273147.

BTW nummer NL1710.69.171.B.01

Op alle overeenkomsten met Voor Mijn Kleine zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het doen van een bestelling houdt in dat de toepassing van deze algemene voorwaarden aanvaard wordt.

Artikel 1:  Bestelling
 1. Alle genoemde prijzen op de website van Voor Mijn Kleine zijn vermeld in euro's, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
 2. Prijzen die op deze website zijn genoemd, worden onder voorbehoud vermeld. Echter op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst geldt uiteraard dat wij de prijs niet meer zullen aanpassen.
 3. Na ontvangst van betaling, zal Voor Mijn Kleine de bestelling binnen één tot max. 2 werkdagen bij TNT Post of GLS afleveren voor verzending naar het opgegeven afleveradres, tenzij anders is aangegeven op de home pagina. We streven ernaar zo snel mogelijk uw bestelling te verzenden! Dit met uitzondering van zon- en feestdagen en de uitzonderingen die op de site bij een aantal producten expliciet is genoemd. Heeft u iets met spoed nodig voor een bepaalde datum dan kunt u ons een mail sturen over het betreffende product. Wij zullen u dan zo snel mogelijk laten weten wanneer wij het product kunnen leveren.
 4. De door Voor Mijn Kleine opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Voor Mijn Kleine worden teruggestort.
 5. ndien de bestelde artikelen door welke oorzaak dan ook niet voorradig zijn of uitverkocht, neemt Voor Mijn Kleine onmiddellijk contact met u op om gezamenlijk tot een oplossing te komen. U heeft in dat geval altijd recht op teruggaaf van het betaalde bedrag.
Artikel 2: Verzendkosten

 1. De verzendkosten bedragen binnen Nederland  € 4,95.
 2. Bij zendingen naar het buitenland gelden de tarieven en levertijden conform TNT Post. Neem voor bestellingen naar het buitenland a.u.b. eerst contact met ons op i.v.m. de aangepaste verzendkosten en vermeld dan svp welke artikelen je wilt bestellen (ivm gewicht van het pakket en de verzendkosten). 
 3. Indien een pakket niet afgeleverd kan worden, doordat niet tuis bent, wordt er door TNT of GLS een "niet thuis" bericht achter gelaten. U kunt het pakket dan volgens de instrucites op het bericht ophalen. Indien dit niet gebeurd dan wordt het pakket naar ons geretourneerd. De verzendkosten komen in deze situatie geheel voor uw rekening, ook bij eventuele gratis verzending. De nieuwe verzending wordt pas verzonden op het moment dat de extra kosten betaald zijn.
Artikel 3: Betaling

U heeft de keuze uit de volgende betalingsmogelijkheden
 1. Ideal
  Met iDEAL kunt u uw aankoop op het internet direct betalen. iDEAL brengt u met een klik naar uw vertrouwde omgeving van internetbankieren. iDEAL is ontwikkeld door de Rabobank, ABN AMRO,SNS bank,en Postbank. Alle internetbankierende klanten van de deelnemende banken kunnen het gebruiken. Als u uw bankzaken via internet bij de Rabobank, ABN AMRO,SNS bank of Postbank doet, dan kist u in het betaalscherm voor iDEAL
 2. Vooruitbetaling d.m.v. overschrijving
  U kunt dan zelf het bedrag overmaken naar
  Bankrekening: NL53 RABO 0156 0342 71
  BIC: RABONL2U
  Het leveringstermijn gaat in op het moment dat het bedrag op onze rekening is bijgeschreven.
 3. Rembours
  U betaalt het bedrag aan de postbode, waarna u het pakket in ontvangst neemt. Omdat een remboourslevering erg duur is moeten wij hiervoor helaas de kosten doorberekenen. Wij rekenen de minimale kosten hiervoor, deze kosten zijn 15 euro voor de rembourskosten en daarnaast de gebruikelijke verzendkosten voor het artikel.

Artikel 4 Retourzending
 1. Indien u niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag z.s.m. per e-mail, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering. Voor Mijn Kleine zal iedere klacht serieus in behandeling nemen en we streven ernaar om hierop binnen 24 uur een reactie geven.
 2. Tevens bent u als klant gerechtigd, binnen 14 dagen na levering, zonder opgaaf van reden de bestelling aan Voor Mijn Kleine retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de originele onbeschadigde verpakking en voldoende gefrankeerd. Het door u reeds betaalde bedrag exclusief vezendkosten zal in dat geval binnen 30 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Voor Mijn Kleine worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Stuurt u de gehele bestelling retour dan ontvant u de door ons in rekening gebrachte verzendkosten retour.
 3. De retourzending dient vooraf schriftelijk of per e-mail aan Voor Mijn Kleine kenbaar gemaakt te worden, vermeld hierbij het order- of factuurnummer. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.
 4. Een retourzending dient (op eigen kosten) verstuurd te worden naar Voor Mijn Kleine, Marelaan 48, 3454 GD in De Meern o.v.v. uw naam, het order- of factuurnummer, en een korte toelichting. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
 5. Voor Mijn Kleine behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
 6. De door ons gemaakte verzendkosten worden niet gecrediteerd.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
 1. Alle producten die in het assortiment van Voor Mijn Kleine zijn opgenomen, voldoen aan de strenge eisen waaraan kinder- en babyartikelen moeten voldoen. In geval van klachten kunt u, u altijd tot Voor Mijn Kleine wenden, waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. Voor Mijn Kleine sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid van problemen met deze artikelen uit.
 2. Voor Mijn Kleine kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten.
 3. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site.
 4. Voor Mijn Kleine is niet verantwoordelijke voor eventuele zet en/of druk fouten.

Artikel 6: Overmacht
 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Voor Mijn Kleine in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Voor Mijn Kleine gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Voor Mijn Kleine kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld.
 
 • Verzending binnen 24 uur
 • Verzendkosten max € 4,95 in NL
 • Gratis Cadeauservice
 • Betrouwbaar
 • Veilig online betalen